سوالات متداول
1- آيا براي ثبت نام در سيستم ثبت نام كارجويان سازمان منطقه اقتصادي انرژي پارس نياز به پرداخت وجهي مي باشد؟
ثبت نام در سيستم ثبت نام كارجويان سازمان منطقه اقتصادي انرژي پارس رايگان مي باشد.
2- چرا در مرحله ثبت آخرین مدرک تحصیلی با توجه به وارد کردن آخرین مدرک تحصیلی، دکمه بعدی کار نمی کند؟
براي تبث نام بايستي از Internet Explore 10 به بالا و Mozilla Firefox 20 به بالا استفاده گردد.
3- آيا اطلاعات كارجوياني كه در سامانه قبلي ثبت نام كرده اند در سامانه جديد وجود دارد؟
كارجوياني كه كد ملي آنها صحيح و اطلاعات اوليه ثبت نام را تكميل كرده باشند در سامانه جديد وجود دارد.
4- كارجويان سامانه قبلي در چه صورتي امكان اخذ معرفي نامه دارند؟
كارجوياني كه حداقل اطلاعات شماره تماس (ثابت،همراه)، آخرین مدرک تحصیلی و شغل درخواستی‏ را وارد نموده اند، مي توانند در صورت وجود فرصت شغلي معرفي نامه دريافت نمايند. در صورتي كه اطلاعات شما ناقص مي باشد بايستي ويرايش فرم ثبت نام را انتخاب و وارد پروفايل تان شده و ثبت نام خود را تكميل نمائيد.
5- كارجويان( چه سامانه قبلي و چه ثبت نام كنندگان جديد) براي ويرايش اطلاعات در صورت فراموشي رمز، چگونه كلمه عبور خود را بازيابي كنند؟
در قسمت پاييني صفحه نخست ثبت نام،بخش اطلاعيه به صورت قرمز رنگ بازيابي كلمه عبور درج شده با كليك بر روي آن مي توانيد وارد صفحه بازيابي كلمه عبور شده و بدين منظور دو روش براي بازيابي كلمه عبور در نظر گرفته شده است.اطلاعات درخواستي بايستي همان اطلاعات وارد شده كارجويان موقع ثبت نام اوليه باشد (اگر در ثبت نام اوليه به عنوان مثال كارجويي نامش محمدحسن باشد بايستي در بازيابي كلمه عبور هم محمدحسن نوشته شود و اگر محمد حسن با فاصله تايپ گردد سيستم كلمه عبوري اختصاص نخواهد داد). در صورتي كه با رعايت همه موارد موفق به اخذ كلمه عبور نشديد مي توانيد با شماره تلفن 07727374806 و 07727374817 تماس حاصل فرمائيد.
6- معرفي كارجويان به شركتها چطور صورت مي گيرد؟
بر اساس مصوبه هيات محترم دولت، نيروهاي بومي منطقه و استان بوشهر، خانواده معظم شهدا و ايثارگران، نوبت ثبت نام و ساير الويت هاي موجود از الويت استخدامي برخورد خواهند بود.
7- آيا كارجويان معرفي شده به شركتها به صورت رسمي استخدام مي گردند؟
شركتها و پيمانكاري هاي مستقر در منطقه به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود (قراردادي، پيمانكاري، حجمي، مدت معين) در چارچوب مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه، تامين اجتماعي در مناطق ويژه اقتصادي اقدام مي نمايند و استخدام رسمي از طريق آگهي هاي عمومي و درج در جرايد و طي مراحل قانوني آزمون كتبي و مصاحبه فني و تخصصي صورت مي پذيرد.
8- مديريت كار و خدمات اشتغال چه خدماتي براي كارفرمايان و كارجويان ارائه مي دهد؟
الف) تامین رایگان نیروی انسانی شایسته، کارآمد و با دانش و مهارتهای مورد نیاز برای كليه شركت هاي مستقر در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
ب) تشکیل بانک اطلاعاتی از کارجویان و ارائه به کارفرمایان
ج) ثبت نام ازجویندگان کار و مشاوره شغلي آنان قبل از معرفي به شركتها جهت گزينش
د) یافتن شغل مناسب بر مبنای دانش، مهارت و تجربه براي كارجويان ثبت نام كننده در سيستم ثبت نام كارجويان
ه) معرفی متقاضیان کسب مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر
و) اعلام فرصتهای شغلی بازار کار از طریق پیامک و تماس تلفني به كارجويان واجدالشرايط بومي استان بوشهر
آيا ثبت نام كارجويان در سيستم ثبت نام كارجويان، به منزله جذب آنها مي باشد؟
خير- با ثبت نام كارجويان در سيستم ثبت نام كارجويان، بانك اطلاعاتي از كارجويان تشكيل مي گردد كه در صورت وجود فرصت هاي شغلي، اطلاعات كارجويان در اختيار كارفرمايان بر اساس الويتهاي استخدامي (بومي منطقه و استان بوشهر، خانواده معظم شهدا و ايثارگران، نوبت ثبت نام و ساير الويت هاي موجود) قرا خواهد گرفت. كارفرمايان اطلاعات واصله از مديريت كار و خدمات شتغال منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس را بررسي و در صورت صلاحديد با كارجويان واجدالشرايط جهت گزينش تماس خواهند گرفت. تصميم نهايي مبني بر جذب يا عدم جذب كارجويان پس از مصاحبه و گزينش در اختيار كارفرمايان مي باشد.