سخن مدير


منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با در اختيار داشتن بيش از 8 درصد از كل موجودي گاز جهان ، جمهوري اسلامي ايران را به عنوان دومين كشور دارنده گاز طبيعي در جهان مطرح ساخته است. اين منطقه در حال حاضر با دراختيار داشتن 10 فاز پالايشگاهي فعال و در حال بهره برداري و نيز زنجيره اي از مجتمع هاي پتروشيمي، به يكي از قطبهاي صنعتي كشور تبديل شده است. از طرفي واقع شدن در كرانه خليج فارس و اتصال به آب راههاي بين المللي جهت دسترسي آسان به بازارهاي بين المللي، زمينه بسيار عالي جهت سرمايه گذاري بخش خصوصي  در صنايع  بالا دست و پايين دستي گاز و پتروشيمي ، صنايع تبديلي و خدماتي و گردشگري صنعتي را پيش روي سرمايه گذاران و علاقه مندان به فعايت هاي توليدي و كارآفرينان حوزه صنعت و توريسم صنعتي قرار مي دهد.
اين مديريت در تلاش است با شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري توجيه پذير و معرفي به سرمايه گذاران و همچنين با بكارگيري حداكثر توان مديريتي و كار كارشناسي توام با  حمايت هاي قانوني از سرمايه گذاران زمينه توسعه اقتصادي منطقه را فراهم نمايد .